آتش عشق

در ازل پرتو حسنت و تجلی سر زد -عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد

صحنه پیوسته بجاست / خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد//


زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست/ هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود// صحنه پیوسته بجاست / خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد//

      در این دنیا بی حاصل چرا می گردی/ سلیمان گر شوی آخر نسیب گور میگردی//

باز كن نغمه ی جانسوز آن ساز امشب

                                      تا كنی عقده ی اشك از دل من باز امشب

ساز در دست تو سوز دل من می گوید 
                                   من هم از دست تو دارم گله چون ساز امشب

مرغ دل در قفس سینه ی من می نالد
                                         بلبل ساز تو را دیده هم آواز امشب 

 زیر هر پرده ی ساز تو هزاران راز است 
                                        بیم آن است كه از پرده فتد راز امشب !

گرد شمع رخت ای شوخ من سوخته جان
                                       پر چو پروانه كنم باز به پرواز امشب

گلبن نازی و در پای تو با دست نیاز
                                       می كنم دامن مقصود پر از ناز امشب

گرد شوق چمن وصل تو ای مایه ی ناز
                                      بلبل طبع مرا قافیه پرداز امشب


برچسب‌ها: شعر
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مهر 1391ساعت 15:12  توسط دوست  |